Det er for tiden ingen ledige arealer i bygget.

 

Byggets utforming gir gode dagslysforhold til alle deler av etasjene og egner seg godt for både cellekontorer og åpent landskap.

Eksempel på etasje

 

100% Team

Arbeidsplasser 38
Multirom 5
Møterom 6 plasser 1
Møterom 8 plasser 1
Sosial sone 1
Kjøkken 1
Data / Print 1
Toalett 3

 

Åpne plantegning