Forbehold

Utleie av næringslokaler er omfattet av unntaksbestemmelsen i eiendomsmeglingslovens §1-4 tredje ledd. Ved dette er eiendomsmeglingsloven §4-4, 6-2, 6-4, 6-5,6-7 til 6-10 og kapitel 7 og § 8-8 fraveket i dette oppdraget.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglingslovens §6-7 fravikes. Meglers intensjon er å gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for handelen, jf. Eiendomsmeglingslovens §6-7 første ledd. Leietaker må selv foreta egne undersøkelser som er relevante før inngåelse av leieavtale.

Det gjøres oppmerksom på at bilder er av illustrativ karakter og endelig produkt kan derfor avvike fra presentasjonen. Opplysninger på hjemmeside er å betrakte som markedsføringsmateriale og utleier innestår ikke for at informasjonen er presis eller fullstendig, og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil og eller ufullstendige opplysninger.