Eksklusive, totalrehabiliterte kontorlokaler

Det er en god opplevelse å komme inn i kontorarealene. Arealene fremstår som lyse med godt utsyn og er funksjonelle med en effektiv utforming. Det er god takhøyde og lokalene oppleves som luftige. 

Det er lagt opp til gode, sentrale sosiale soner og spiseplass i etasjeplanen. Møteromsfasilitetene er planlagt med varierte størrelser, og alt kan selvsagt tilpasses etter leietakers ønsker og behov. 

Kontorlokalene totalrehabiliteres med eksklusive materialer, godt arbeidslys og god ventilasjon. 

Leietaker har full fleksibilitet med tanke på ønsker om cellekontorer, åpent landskap eller en miks av disse, og det er full anledning til å etablere ca. 42 arbeidsplasser. Ønsker ny leietaker en annen romløsning med færre eller flere kontorplasser, grupperom, flere møterom eller sosiale møteplasser, vil gårdeier i samarbeid med leietaker og arkitekt, sørge for at det legges til rette for dette.  

Bygget har også fellesfasiliteter som garderober med dusj, samt sykkelparkering med sykkelvask, og det er gode lagringsmuligheter i underetasjen.